Onteigening

Het kan voorkomen dat de overheid plannen maakt voor projecten die zij uit wil voeren in het kader van het algemeen belang.Voor de aanleg van infrastructuur, woningbouw, natuurontwikkeling en zo voorts is grond nodig. De overheid, bijvoorbeeld de provincie of de gemeente, zal eerst in overleg met de grondeigenaren en gebruikers proberen de grond aan te kopen. Lukt het niet om samen tot overeenstemming te komen, dan zal de overheid een onteigeningsprocedure starten.

De Onteigenigswet geeft onder andere regels aangaande de schadeloosstelling van betrokkene. Vermogensschade en inkomensschade moeten volledig zijn vergoed.

Het zal duidelijk zijn dat het begeleiden van een dergelijke procedure veel kennis en tact vereist. Van Maanen Vastgoed kan u hierin uitstekend begeleiden. Mede door specifieke scholing en kennis uitwissseling met collega`s.

Neem contact op